logo
Skutečně sibiřský modřín
Vyrábíme terasové palubky dřevěné podlahy a palubky obkladové
+ 420 602 772 682

Rozdíl mezi modřínem evropským a sibiřským

Důležité informace o sibiřském modřínu

Níže uvedené jsou skutečné fotografie skutečných vzorků podlahy pro venkovní terasy, tj. toto není Photoshop.
V naši kanceláři Vám ochotně ukážeme vzorky všech druhů dřeva, které máme k dispozici. Můžete porovnat kvalitu dřeva a přesvědčit se o velkých rozdílech mezí sibiřským a evropským modřínem. Vyplatí se zvolit si terasový profil ze skutečného sibiřského modřínu.

Sibiřský modřín

Modřín sibiřský roste v Rusku pouze na Sibiři. Dosahuje výšky 45 metrů a vyniká rovným kmenem, který se směrem k zemi rozšiřuje, a je pokrytý silnou světle hnědou kůrou. Jehličí mladých výhonků má tvar úzké pyramidy a je řídké, u dospělých stromů je široké, pyramidovitého tvaru, a vztyčené. Větve sibiřského krasavce svírají s kmenem úhel 90o a jejich konce jsou zahnuté nahoru. Jehlice sibiřského modřínu jsou světle zelené a dlouhé 13 – 45 mm. Při dozrávání získávají jeho šišky světle hnědé a žluté odstíny. K opylení dochází koncem dubna až začátkem května a probíhá po dobu zhruba 10 dnů. K náletu semen pak dochází na podzim, nejčastěji v říjnu.
Kolika let se dožívá modřín? U sibiřského modřínu je to v průměru 200 – 300 let, jsou ale i stromy, kterým je více 500.
Dřevo sibiřský modřín se nebojí vlhkosti a podlaha terasová vydrží desítky let i venku.

Evropský modřín

Evropský modřín je běžným zástupcem tohoto druhu, rozšířeným v západní a severní Evropě. Dosahuje výšky až 50 metrů, má štíhlý a silný kmen a hustou korunu nepravidelného tvaru. V našich klimatických podmínkách mívá dospělý strom průměrnou výšku 25 metrů. Koruna jehličnanu má kuželovitý tvar a jasně zelenou barvu. Zralé šišky jsou v odstínech hnědé a jejich velikost je zhruba 4 cm, kvést začíná strom v květnu. Modřín je nejrychleji rostoucí mezi borovicovitými. Dobře prospívá na různých druzích půd, nesnáší ale místa se stojatou vodou. Velmi dobře se modřínu daří na vápenité půdě, černozemi, podzolu a písčitohlinitých půdách. Dalším příznivým vlivem je zem, která umožňuje rozvinutí a upevnění kořenů i celého stromu.
Evropský modřín hnije a nemůže dlouho vydržet v nepříznivém počasí.
Proto i terasová podlaha cca za 5-7 let musí byt položena znovu.

Modřín evropský a Sibiřský modřín.

Sibiřský modřín nelze srovnávat s modřínem evropským. Název je stejný, ale vlastnosti se liší. Sibiřský modřín je tvrdé, poměrně pružné a velmi trvanlivé dřevo. Jeho pevnost je dvakrát vyšší než u dřeva smrkového. Díky vysoké hustotě, velkému obsahu pryskyřic a jejich specifickému složení se hoblovaná prkna ze sibiřského modřínu nachází na prvním místě ohledně odolnosti vůči hnilobě. V porovnání s dubem, jasanem nebo borovicí je dvojnásobně rezistentní. V naší pražské kanceláři Vám rádi ukážeme prkna hoblovaná a na skladě si můžete prohlédnout kvalitu našich výrobků (terasová prkna z modřínu, trámy z masivu, hoblované prkna, latě, dřevěný fasádní obklad) a pomůžeme Vám s výběrem. Záruka na hoblovana prkna při venkovním použití bez povrchové úpravy:

Na obrázcích je ukázán rozdíl mezi Modřínem evropským a Sibiřským modřínem.

Hledáte výrobky ze sibiřského modřínu? Níže naleznete důležité informace, které byste měli vědět před výběrem:

Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že na celém území České republiky jsou jenom 3 firmy, které importují do Česka stolařské řezivo, hraněné řezivo, drevene fošny nebo už hotové hoblované výrobky ze sibiřského modřínu přímo ze Sibiře.
V poslední době se hodně často vyskytují případy, kdy prodejci hoblovaných výrobků z evropského modřínu uvádí na svých webových stránkách nepravdivou informaci o tom, že prodávají výrobky ze sibiřského modřínu. V tomto případě, samozřejmě ceny reziva nebo cena fošen je nižší.
Každá partie výrobků ze dřeva při překročení hranic EU musí mít odpovídající “phytosanitary certificate“ (vzory jsou k nahlédnutí na naší stránce – podsekce certifikát na zboží), které musí byt předložené při překročení hranice a na celním úřadě při proclení výrobků. Bez certifikátů neni import dřevěných výrobků a prodej exotického řeziva ve státech EU nemožný.
Pracovníci naší firmy ne jednou navštívili prodejny a sklady prodejců hoblovaných výrobků v různých městech Česka a můžeme Vás ubezpečit, že většina prodejců ve skutečnosti žádné výrobky z pravého sibiřského modřínu ve svém sortimentu nemá. Nabízejí výrobky z modřínu a tvrdí, že se jedná o sibiřský modřín, což je lež. Žádné dokumenty na dané výrobky samozřejmě předložit nemohou!!!
Našim pracovníkům ukazovali někdy kopie čestných prohlášení od některých německých firem. Čestné prohlášení není oficiálním dokumentem a nemůže nic potvrdit. To není žádný dokument. Kromě toho, v Německu sibiřský modřín neroste!!! Tento druh dřeva roste pouze na Sibiři.
Shrnutí 1: Jestliže prodejce nemůže na své prodejně nebo skladě předložit kupujícímu pravý “phytosanitary certificate“ (státní rostlinolékařské osvědčení pro mezinárodní dopravu) na libovolný druh dřeva, který neroste v Česku nebo v EU, tak ho nesmí ani prodávat – jedná se o porušení zákona.
Shrnutí 2: Naše firma je vždy připravena předložit Vám jak originální certifikáty, tak všechny celní doklady, ve kterých je jasně uveden název naší firmy a také, že právě my jsme přímými dovozci.