logo
Skutečně sibiřský modřín
Vyrábíme terasové palubky dřevěné podlahy a palubky obkladové
+ 420 602 772 682

Třídění hoblovaných prken a fošen ze sibiřského modřínu. Třída kvality – PRIMA (nejvyšší kvalita). Povolené vady a defekty a jejich opravy:

Suky:
- černé tužkové suky do 5 mm, i ve skupinách
- zdravé srostlé suky v libovolném počtu ve velikosti ve průměru do 10 mm
- zdravé srostlé suky ve množství 1 ks. ve velikosti ve průměru do 20 mm na každé 1 běžný metr výrobku nebo do 30 mm na 2běžné metry výrobku
- částečně srostlé suky ve množství 1 ks ve velikosti ve průměru do 20 mm na každý bm
- díry po sucích ve množství 2 kus na výrobek, průměrem do 5 mm na hraně nebo 1 kus na výrobek do 10mm u max. 15 % dílců
- malé otvory po vypadlých sucích jsou povoleny
- sukové zátky do velikosti 50mm u max. 15 % dílců, na každý bm dílce je dovolena jedna zátka, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné
- tmelení prasklin, včetně prasklin suků (trhlin v sucích)
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace:
- křemenitost povolena u 15% zboží pokud není narušen celkový dojem
- deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborně správné montáži
Barevné rozdíly a zamodrání:
- neomezený počet malých barevných rozdílů (fleků, skvrn) na výrobku
- rozdílné barevné odstíny, mezí jednotlivými kusy jsou povolený bez omezení a nejsou považovaný za vadu.
- dřeňové záběhy jsou povoleny
- zamodrání nedovoleno
Smolníky:
- max. u 5% zboží, velikost do 5x50mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce je dovolen jeden takový smolník, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 2x50mm nejsou zohledňovány
- tmelení a utěsnění smolníků.
Trhliny:
- vlasové trhliny
- u 5% zboží nepronikající povrchové trhliny do 100 mm na lícové ploše
- procházející čelní trhliny do 30mm délky
- trhliny na koncích prken jsou povoleny. čelní trhliny mohou být oboustranné vycházejí na obě plochy řeziva (hoblovaných výrobků)
- u 5% zboží procházející čelní trhliny ne delší než je šířka kusu.
- tmelení prasklin, včetně prasklin suků (trhlin v sucích)
- nedovoleno: odlupčivé trhliny
Třídění se vztahuje pouze na líc, pokud není stanoveno jinak. Vady na opačné straně nejsou omezené (rubová strana není ve výrobě selektována).

Třída kvality – A (nadstandardní kvalita). Povolené vady a defekty a jejich opravy:

Suky:
- černé tužkové suky do 10 mm, i ve skupinách
- zdravé srostlé suky v libovolném počtu ve velikosti ve průměru do 30 mm
- zdravé srostlé suky ve množství 3 ks. ve velikosti ve průměru do 50 mm na každé 2 běžné metry výrobku
- částečně srostlé suky ve množství 2 ks ve velikosti ve průměru do 30 mm na každý bm
- díry po sucích ve množství 6 kus na výrobek, průměrem do 5 mm na hraně nebo 2 kus na výrobek do 10mm u max. 25 % dílců
- malé otvory po vypadlých sucích jsou povoleny
- sukové zátky do velikosti 50mm u max. 25 % dílců, na každý bm dílce je dovolena jedna zátka, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné
- tmelení prasklin, včetně prasklin suků (trhlin v sucích)
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace:
- křemenitost povolena u 25% zboží pokud není narušen celkový dojem
- deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborně správné montáži
Barevné rozdíly a zamodrání:
- neomezený počet malých barevných rozdílů (fleků, skvrn) na výrobku
- rozdílné barevné odstíny, mezí jednotlivými kusy jsou povolený bez omezení a nejsou považovaný za vadu.
- dřeňové záběhy jsou povoleny
- zamodrání jsou povoleny na malé ploše povrchu výrobku u max. 10 % dílců
Smolníky:
- max. u 15% zboží, velikost do 5x50mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech. Na každý bm dílce je dovolen jeden takový smolník, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 2x50mm nejsou zohledňovány
- tmelení a utěsnění smolníků.
Trhliny:
- vlasové trhliny
- u 5% zboží nepronikající povrchové trhliny do 200 mm na lícové ploše
- procházející čelní trhliny do 50mm délky
- trhliny na koncích prken jsou povoleny. čelní trhliny mohou být oboustranné vycházejí na obě plochy řeziva (hoblovaných výrobků)
- u 10% zboží procházející čelní trhliny ne delší než je šířka kusu.
- tmelení prasklin, včetně prasklin suků (trhlin v sucích)
- nedovoleno: odlupčivé trhliny
Třídění se vztahuje pouze na líc, pokud není stanoveno jinak. Vady na opačné straně nejsou omezené (rubová strana není ve výrobě selektována).

Třída kvality – AB (standardní kvalita). Povolené vady a defekty a jejich opravy:

Suky:
- černé tužkové suky do 15 mm, i ve skupinách
- zdravé srostlé suky v libovolném počtu do průměru 80 mm
- částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky ve velikosti do 50 mm
- hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 20 mm
- otvory po vypadlých sucích jsou povoleny
- suky s kůrou, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 1/5 šířky dílce
- sukové zátky do velikosti 50mm, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné
- tmelení prasklin, včetně prasklin suků (trhlin v sucích)
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace:
- křemenitost povolena u 100% zboží pokud není narušen celkový dojem
- deformace dílců je povolena, pokud nebrání odborně správné montáži
Barevné rozdíly a zamodrání:
- neomezený počet malých barevných rozdílů (fleků, skvrn) na výrobku
- rozdílné barevné odstíny, mezí jednotlivými kusy jsou povolený bez omezení a nejsou považovaný za vadu.
- dřeňové záběhy jsou povoleny
- zamodrání jsou povoleny na malé ploše povrchu výrobku
Smolníky:
- max. u 30% zboží, velikost do 10x100mm nebo v odpovídající ploše o jiných rozměrech, přičemž rozložení těchto může být v rámci dílce libovolné. Smolníky do rozměru 3x100mm nejsou zohledňovány
- tmelení a utěsnění smolníků.
Trhliny:
- vlasové trhliny
- u 30% zboží nepronikající povrchové trhliny do 300 mm na lícové ploše
- procházející čelní trhliny do 50mm délky
- trhliny na koncích prken jsou povoleny. čelní trhliny mohou být oboustranné vycházejí na obě plochy řeziva (hoblovaných výrobků)
- u 30% zboží procházející čelní trhliny ne delší než 1,5násobek šířky prkna
- tmelení prasklin, včetně prasklin suků (trhlin v sucích)
- nedovoleno: odlupčivé trhliny
Třídění se vztahuje pouze na líc, pokud není stanoveno jinak. Vady na opačné straně nejsou omezené (rubová strana není ve výrobě selektována).