logo
Skutečně sibiřský modřín
Vyrábíme terasové palubky dřevěné podlahy a palubky obkladové
+ 420 602 772 682

Druhy modřínu


Rozlišujeme několik druhů modřínu, a to podle oblastí, kde rostou a podle vlastností dřeva.

Evropský modřín:
Evropský modřín je běžným zástupcem tohoto druhu, rozšířeným v západní a severní Evropě. Dosahuje výšky až 50 metrů, má štíhlý a silný kmen a hustou korunu nepravidelného tvaru. V našich klimatických podmínkách mívá dospělý strom průměrnou výšku 25 metrů. Koruna jehličnanu má kuželovitý tvar a jasně zelenou barvu. Zralé šišky jsou v odstínech hnědé a jejich velikost je zhruba 4 cm, kvést začíná strom v květnu. Modřín je nejrychleji rostoucí mezi borovicovitými. Nevadí mu mrazy a jeho dřevo má vynikající estetické vlastnosti a dlouhou životnost. Dobře prospívá na různých druzích půd, nesnáší ale místa se stojatou vodou. Velmi dobře se modřínu daří na vápenité půdě, černozemi, podzolu a písčitohlinitých půdách. Dalším příznivým vlivem je dobře provzdušněná zem, která umožňuje rozvinutí a upevnění kořenů i celého stromu.

Sibiřský modřín:
Modřín sibiřský je v Rusku velmi rozšířený a jeho podíl v lesích je 50%. Dosahuje výšky 45 metrů a vyniká rovným kmenem, který se směrem k zemi rozšiřuje, a je pokrytý silnou světle hnědou kůrou. Jehličí mladých výhonků má tvar úzké pyramidy a je řídké, u dospělých stromů je široké, pyramidovitého tvaru, a vztyčené. Větve sibiřského krasavce svírají s kmenem úhel 90o a jejich konce jsou zahnuté nahoru. Jehlice sibiřského modřínu jsou světle zelené a dlouhé 13 – 45 mm. Při dozrávání získávají jeho šišky světle hnědé a žluté odstíny. K opylení dochází koncem dubna až začátkem května a probíhá po dobu zhruba 10 dnů. K náletu semen pak dochází na podzim, nejčastěji v říjnu. Kolika let se dožívá modřín? U sibiřského modřínu je to v průměru 200 – 300 let, jsou ale i stromy, kterým je více 500.

Modřín daurský:
Roste na ruském dálném východě a v dobrých klimatických podmínkách dosahuje výšky zhruba 30 metrů. Od jiných dřevin se odlišuje načervenalou kůrou, která v období dospívání stromu značně zesílí. Mladé výhonky mívají slámově žlutou barvu, často je můžeme vidět holé a svěšené. Jehličí má světle zelenou barvu a délku až 30 mm. Šišky tohoto modřínu jsou drobné, dlouhé asi 20 mm a mají vejčitý nebo oválný tvar. Za zmínku stojí i skutečnost, že jehlice jsou na jaře světle zelené, v létě jasně zelené a na podzim jsou nazlátlé. Tento druh roste jak na svazích vysokých hor, tak i v údolích řek. Vzhledem k nenáročnosti daurského modřínu na složení půdy roste tento strom i v bažinatých místech, na kamenitých úbočích, dokonce i tam, kde je trvale zmrzlá půda (ne do velké hloubky).

Modřín americký:
Je rozšířený na severní polokouli a dorůstá do výšky 25 metrů, průměr jeho kmene bývá obvykle mezi 30 a 60 centimetry. Roste převážně na území Kanady a na severovýchodě USA. Kuželovitá koruna je tvořena svěšenými hadovitými větvemi a kmen má tmavě hnědou nebo šedou barvu. Jehličí je na jaře světle zelené a v létě ztmavne, má délku až 30 mm. Šišky jsou dlouhé 10 – 20 mm, mají fialový odstín a po vyschnutí a otevření zhnědnou. Kvést začíná v polovině května a rodí jednou za čtyři roky.Do seznamu blogů