logo
Skutečně sibiřský modřín
Vyrábíme terasové palubky dřevěné podlahy a palubky obkladové
+ 420 602 772 682

Vlhkost dřeva


Dřevo je živý materiál, výrobky z něj dýchají a mohou měnit svoji vlhkost. To je hlavní rozdíl mezí dřevem a cihlou, betonem nebo kovem… S tím jsou také svázané některé problémy při použití dřeva jako materiálu a týká se to hlavně změny obsahu vlhkosti.

Volná (kapilární) voda vyplňuje ve dřevě lumeny buněk a mezibuněčné prostory a lehce se při běžném sušení odpaří. To je ta voda, kterou může dřevo vstřebávat a zase odevzdávat. Když hovoříme o vlhkosti řeziva, je tím myšlena právě tato volná voda. Vázaná voda je držena ve dřevě fyziko-chemickými procesy a její odstranění by bylo příliš nákladné. V přírodě se vypařuje pouze v případě přirozeného stárnutí nebo v procesu spalování, tzn., že dochází k úplnému rozpadu buněk.Do seznamu blogů